FYZIKÁLNÍ EXPOZICE

Gymnázium Brno-Řečkovice

 

Ve fyzikální expozici mají návštěvníci možnost seznámit se například s činností větrné a přečerpávací elektrárny s využitím interaktivních modelů, ověřit si Torricelliho pokus v praxi, vyzkoušet si akustická zrcadla, pozorovat skvrny na Slunci, pohoupat se na dvojzvratné páce, vyhledávat mince detektorem kovů, uvařit si čaj na solárním vařiči, zalítat si s dronem či odpálit raketu.