PŘÍRODNÍ  LABORATOŘ

Gymnázium Brno-Řečkovice

 
 
 

O projektu

Naše škola se  v roce 2013 zapojila do projektu Jihomoravského kraje s názvem "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v JmK" finančně podpořeného prostředky ESF. Jednou z klíčových aktivit projektu bylo vybudování přírodní laboratoře v areálu školní zahrady. Byla vytvořena naučná stezka s řadou stanovišť pro atraktivní fyzikální experimenty a biologická pozorování, najdete zde několik geologických zastavení a nezapomněli jsme ani na stanoviště s aktuální tématikou ochrany životního prostředí.


Vybudovaná přírodní laboratoř je v rámci regionu ojedinělou záležitostí, její potenciál však nebudou využívat jen studenti gymnázia. Byly sestaveny tématicky zaměřené výukové programy a pod vedením lektorů z řad učitelů gymnázia realizujeme exkurze pro žáky brněnských i mimobrněnských základních škol. Do budoucna plánujeme zpřístupnit areál i široké veřejnosti formou Dnů otevřených dveří v přírodní laboratoři.