VÝUKOVÉ  MATERIÁLY

Gymnázium Brno-Řečkovice

 

K realizaci výukových exkurzí bylo vypracováno přes sto pracovních listů a metodických materiálů. Ukázky pracovních listů z jednotlivých tematických oblastí vám nabízíme k nahlédnutí.