POSEZENÍ NA ZAHRADĚ

Gymnázium Brno-Řečkovice

 

Přírodní  laboratoř je vybavena řadou laviček a pracovních stolků, primárně určených pro výukové exkuze. Tato zákoutí jsou velmi oblíbená i jako zóny odpočinku a relaxace pro studenty i zaměstance gymnázia.

V netradičním prostředí zahrady může probíhat i výuka dalších předmětů. K tomu účelu lze využít několik objektů - přírodní amfiteátr, zahradní altán nebo pergolu.