GEOLOGICKÁ EXPOZICE

Gymnázium Brno-Řečkovice

 

Geologická expozice podobně jako biologická je tvořena několika menšími stanovišti v celém areálu přírodní laboratoře. Tvoří ji především lokalita s ukázkami různých druhů hornin, na volné travnaté ploše jsou instalovány kovové modely krystalů. Dále je zde umístěn pohyblivý model  prakontinentu Pangey, kombinací kamene a keramických dlaždic byl vytvořen model geologické spirály. Na výrobě keramických dlaždic se podíleli i klienti ústavu sociální péče Kociánka.